• Sluit vandag aan by LGBA

  • Laat jou Stem hoor.

  • Die stigterslede van die LGBA is steeds in die gebied betrokke.

Welkom by ons Webwerf

‘n Baie hartlike groete aan al die inwoners van ons gebied! Baie dankie vir u tyd om hierdie webwerf van die LGBA te besoek.

Ek hoop werklik dat indien dit u eerste keer is wat u te hore kom van die LGBA, die inligting u iets meer omtrent ons Gemeenskap sal vertel. Die stigterslede van die LGBA is steeds in die gebied betrokke.


LGBA Bestuur

Voorsitter

Collin Nel

Sekretaris

Chris Fourie

Penningmeester

Stephan Heyl

Sluit Aan

Sluit nou aan en maak 'n verskil in jou area.

Website hosted and developed by Inivate Pty Ltd